Temel Lise Nedir ?

                

1- Temel Lise Nedir?

Temel Lise dershanelerin okula dönüşümü sonucunda alınan isimdir.

 

2- Temel Liselerde Eğitim Nasıl Olacak?

Temel Liselerde eğitim okulların (Anadolu Liselerinin) müfredatının aynısı olacak yani okullarda görülen derslerin tamamı bu liseler de görülecek.

 Ayrıca 9-10-11 ve 12.sınıflarda üniversiteye hazırlık kursları da verilecektir.

 

3- Öğrencilerinizin etüt, ödev ve birebir dersleri Temel Lisemizde verilecektir.

 

4- Yazılı ve sözlü sınavları ile performans ödevlerinden notlar lisemiz öğretmenleri tarafından verilecektir.

 

5- Liselerde bulunmayan bizde mevcut olan şeyler var;

   - Disiplin

   - Çocuğunuzun Güvenliği

   - Çeşitli Sosyal Etkinlikler

   - Okul Müfredatı Dışında Üniversiteye Hazırlık Kursu verilecektir. Biz bu kursu dört yıla yayıyoruz. Yani 9.sınıfta başlayıp 12.sınıfta bitiriyoruz.

 

6- 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na 26.11.2014 tarihinde eklenen geçici madde ile dershaneler için dönüşüm başvuruları sırasında Umuma Açık Yerleri ve İçkili yerlerde ile Resmi ve Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmenlik Hükümlerindeki ‘’100 Metre Kuralı’’ aranmayacaktır.

 

7- Dershanelerin temel liselere dönüşümü esnasında mevcut

Binalarındaki birimlere bir adet fen bilimleri laboratuvarı, bir adet müzik/görsel sanatlar dersliği ve ibadethane eklemeleri yeterli olacaktır. Okullar beden eğitimi için mevcut binalarında salon oluşturabilecekleri gibi okula en fazla 5 km uzaklıktaki bulunan bir spor salonundan da hizmet alabileceklerdir.

 

8- Potansiyeli olup da binasını yetersiz gören dershaneler başka bir binaya geçerek 4 yıl süre ile dönüşüm okulu olarak faaliyet gösterebileceklerdir. Ancak taşınılacak yeni bina, ilgili yönetmenlik ve yönergedeki ek şartlara uygun olmalıdır.

 

9- Kanunda yer almasına rağmen, dönüşüm kapsamında ki dershanelere sağlanacak olan ‘’arsa tahsisi ve irtifak hakkı’’ gibi teşviklerde henüz bir netlik yoktur. Ancak öğrenci eğitim-öğretim desteği diğer özel okullarla birlikte dönüşüm okulları için de verilmektedir.