Fırat Lisesinde Eğitim

 

FIRAT TEMEL LİSESİNİN  UYGULAYACAĞI  KİŞİYE ÖZGÜ ÖĞRETİM MODELİ

    FIRAT Temel Lisesi Malatya da Eğitime açılan yeni pencere olarak 2015-2016 Eğitim öğretim yılında eğitime başlıyor. Eğitim-öğretim çalışmaları, öğrencileri bireysel farklılıklarına göre yönlendiren ‘’Kişiye özgü öğretim modeli’’ ile yürütülmektedir. Bu modelde her yılın başında öğrencilere çok detaylı ve bilimselliği kanıtlanmış Kişisel Öğrenme Stilleri testi uygulanacak olan FIRAT Temel Lisesi, bu testten alınan bireysel ve sınıf bazındaki raporları uzmanlar eşliğinde öğrenci, veli ve öğretmenlerle paylaşıyor, eğitim öğretim sürecini bireysel farklılıkları da göz önünde olarak şekillendiriyor. ‘’ Her öğrenci kendi içinde özeldir’’ ilkesinden hareket eden  FIRAT Temel Lisesi öğrencilerin yeteneklerine göre uygun sınıf ve çalışma ortamı hazırlıyor. Eğitim öğretim sürecinin en önemli halkalarından birisinin veli ve evde çalışma ortamı olduğunu bilen  FIRAT Temel Lisesi, okulda olduğu gibi evde de öğrenciye özgü en iyi çalışma ortamını velilerle paylaşıyor ve ‘’ Nasıl öğreniyorsa öyle öğretiyoruz’’ sloganını hayata geçiriyor.

   Öğrenme sürecinde en önemli faktörün beyin fonksiyonlarının geliştirilmesi olduğunu ilke edinen FIRAT Temel Lisesi bu noktada öğrencilere farklı dönemlerde testler uygulayarak öğrenimin daha aktif öğrenme sürecine dahil olması amaçlıyor. Eğitim-öğretim de öğretmenlerin önemli bir faktör olduğunu bilen kurumumuz, sınıftaki öğrencilerin Kişisel Öğrenme Stilleri hakkında rehberliğin hazırladığı raporlar doğrultusunda plan ve programını hazırlıyor ve etkin bir öğrenmenin gerçekleşmesini sağlıyor. Bu sürece dahil olan öğrenci öğretmenin plan ve programına daha hızlı adapte oluyor ve böylece öğrenme gerçekleşmiş oluyor.

   Tüm öğrenme stillerine uyum sağlayan öğrenci hayat başarısına uzanan merdivende en çok ihtiyacı olan ‘’özgüven,  esneklik,  ve çok yönlülük’’ vasıflarına sahip bireyler oluyor. Öğretmenlere sık sık uygulanan hizmet içi programlarla kişiye özgü ders planının hazırlanması ve farklı eğitim-öğretim yöntemlerini sınıfa aktarma yollarını daha rahat sunma imkanı buluyor.

   9.Sınıftan itibaren uygulanacak olan bu modelde amaç ilgi-tutumların ve bu noktada 11. sınıftan itibaren meslek gruplarına göre sınıfların oluşturulması ve sınava daha güvenle hazırlanma olanağı buluyor. Örneğin; 11. sınıfta öğrenci Hukuk alanına ilgi duyduğu bilimsel açıdan saptadıktan sonra Hukuk sınıfı açılıyor ve öğrenme bu temel dersleri alarak sınava daha güvenle hazırlanma olanağı buluyor.

   ‘’ Hiçbir başarı tesadüf değildir’’ ilkesiyle oluşturulan meslek sınıfları başarının anahtarıdır.